माझी सुखाची कल्पना – पु. ल. देशपांडे

माझी सुखाची कल्पना एकच आहे…

आदल्या रात्री चार-साडेचार वाजेपर्यंत गाण्याची मैफल रंगलेली असावी…सकाळी दहा वाजता उठून दोन वेळा चहा झालेला असावा…हवा बेताची गार असावी…हातातली एखादी, लेखकावरून जीव ओवाळून टाकावा अशी कादंबरी संपत आणलेली असावी…ती वाचून शेवटले पान उलटता उलटता बारा-साडेबारा व्हावे…आणि आतून तव्यावर पडलेल्या सरंग्याच्या तुकड्याने साद घातल्यासारखा स्वाद घालावा…दोन मिनिटांत आंघोळ उरकेपर्यंत पाने मांडली जावी…आणि क्षणार्धात आंबेमोहोर भाताच्या वाफेने ताट खुलून यावे…यथेच्छ भोजन व्हावे…मस्त पान जमावे…इब्राहिमी जर्द्याचा तोंडात गिलावा व्हावा…गार पाणी प्यावे…आणि संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत कुणीही झोपेतून उठवू नये!

-पु.ल.
(माझे खाद्यजीवन : हसवणूक)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s